Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh M

22 tháng 12 2022 15:23

câu hỏi

Giúp mình 2 câu này với...ạ ... toán lớp 7...mik tặng 500 xu...

Giúp mình 2 câu này với...ạ ... toán lớp 7...mik tặng 500 xu...

alt
alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 12 2022 11:30

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Linh M</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình 1:</p><p>a. -4/3x = 1/3</p><p>&lt;=&gt; x = 1/3 : (-4/3) = -1/4</p><p>b. |x-1.5| = 1/2</p><p>&lt;=&gt; x - 1.5 = 1/2 hay x - 1,5 = -1/2</p><p>&lt;=&gt; x = 2 hay x = 1</p><p>Hình 2</p><p>a. 7/4 - 5/4 = (7-5)/4 = 3/4<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Linh M

Bài giải chi tiết:
Hình 1:

a. -4/3x = 1/3

<=> x = 1/3 : (-4/3) = -1/4

b. |x-1.5| = 1/2

<=> x - 1.5 = 1/2 hay x - 1,5 = -1/2

<=> x = 2 hay x = 1

Hình 2

a. 7/4 - 5/4 = (7-5)/4 = 3/4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Linh M

23 tháng 12 2022 11:40

dạ em cảm ơn cô ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận