Square root
VBT
Calculator
magnet

Sơn N

26 tháng 12 2022 13:40

câu hỏi

Giúp giải với

Giúp giải với

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 13:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Sơn N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>a/ &nbsp;(-125).2 - 8.5<sup>3</sup> = (-125). 2 - 8 . 125 = (-125).(2+8) = (-125). 10&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;= -1250</p><p>b/ (-2)<sup>5</sup> + [ ( -69) : 3 + 53) ] . (-2) - 8</p><p>= -32 + (-23 + 53) . (-2) - 8</p><p>= -32 - 30 .2 - 8</p><p>= - (32+60+8)</p><p>= - 100</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Sơn N, 
Bài giải chi tiết:
a/  (-125).2 - 8.53 = (-125). 2 - 8 . 125 = (-125).(2+8) = (-125). 10 

     = -1250

b/ (-2)5 + [ ( -69) : 3 + 53) ] . (-2) - 8

= -32 + (-23 + 53) . (-2) - 8

= -32 - 30 .2 - 8

= - (32+60+8)

= - 100


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11