Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

11 tháng 10 2022 13:36

câu hỏi

giúp em

alt

8

1


Thảo N

11 tháng 10 2022 23:37

ta lấy 300×100=30000 đổi 30000=3ha nha bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)