Square root
VBT
Calculator
magnet

Giangpham G

28 tháng 12 2022 14:06

câu hỏi

Giúp em

  • Giúp em
alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 08:07

Được xác nhận

Chào em Giangpham G, Với bài này ta áp dụng quy tắc tính biểu thức trong ngoặc trước, sau đó cộng trừ từ trái sang phải nhé. Bài giải chi tiết: (-3/4) + (3-1/4) - (2.25-9/4) = (-3/4) + 11/4 - 0 = 2 Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6