Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

26 tháng 10 2022 02:22

câu hỏi

giúp em

alt

5

1


R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 02:35

<p>Xin chào em Ẩn D,<br>Đây là một bài thuộc Vật lý 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>- 3 loại hạt là proton, notron và electron</p><p>Proton , kí hiệu p , điện tích +1,6.10<sup>-19</sup>&nbsp;Culong</p><p>Electron, kí hiệu e&nbsp;, điện tích - 1,6.10<sup>-19</sup>&nbsp;Culong</p><p>Notron, kí hiệu n, không mang điện tích</p><p>- Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng <strong>khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua</strong>. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ẩn D,
Đây là một bài thuộc Vật lý 10.
Bài giải chi tiết:

- 3 loại hạt là proton, notron và electron

Proton , kí hiệu p , điện tích +1,6.10-19 Culong

Electron, kí hiệu e , điện tích - 1,6.10-19 Culong

Notron, kí hiệu n, không mang điện tích

- Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.

0

Lihat jawaban (1)