Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

26 tháng 10 2022 09:55

câu hỏi

giúp em

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyen T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1 hình học</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyen T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1 hình học

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1. Thực hiện phép tính: b) ((−10)/5)^(5)⋅((−6)/5)^(4).

0

Được xác nhận