Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt T

29 tháng 11 2022 09:05

câu hỏi

giúp em vs

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 12:04

Được xác nhận

Xin chào em Đạt T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 17/2 Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận