Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

15 tháng 12 2022 01:04

câu hỏi

Giúp em vs ạ Phải lấy bao nhiêu gam p2O5 để có số ptử bằng đúng số ptử có trong 24gSO3

Giúp em vs ạ 

Phải lấy bao nhiêu gam p2O5 để có số ptử bằng đúng số ptử có trong 24gSO3

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:28

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Oxit của phi kim Bài giải chi tiết: Ta có: nSO3 = 0,3 mol=nP2O5 mP2O5 = 42,6g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bài này lm s ạ

1

Được xác nhận