Square root
VBT
Calculator
magnet

Kute D

17 tháng 10 2022 13:21

câu hỏi

Giúp em vs m.n :*(

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 14:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Vật lý 8<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Vận tốc của người thứ nhất là: v1=300/60=5m/s=18km/h</p><p>Vận tốc của người thứ hai là: v2=15km/h</p><p>Vì v1 &gt; v2 nên người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai.&nbsp;</p><p>b) Ta có: t = 20 phút = 1/3 giờ&nbsp;</p><p>v1 = 5m/s = 18km/h;&nbsp;</p><p>v2 = 4,17m/s = 15km/h&nbsp;</p><p>Sau thời gian t = 20 phút = 1/3 giờ, người thứ nhất đi được quãng đường là:&nbsp;</p><p>s1 = v1 x t = 18 x 1/3 = 6(km)&nbsp;</p><p>Khi đó người thứ hai đi được quãng đường là:&nbsp;</p><p>s2 = v2 x t = 15 x 1/3 = 5(km)&nbsp;</p><p>Sau thời gian 20 phút, khoảng cách hai người là:&nbsp;</p><p>s = s1 - s2 = 6 - 5 = 1(km)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Vật lý 8
Bài giải chi tiết:

a) Vận tốc của người thứ nhất là: v1=300/60=5m/s=18km/h

Vận tốc của người thứ hai là: v2=15km/h

Vì v1 > v2 nên người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai. 

b) Ta có: t = 20 phút = 1/3 giờ 

v1 = 5m/s = 18km/h; 

v2 = 4,17m/s = 15km/h 

Sau thời gian t = 20 phút = 1/3 giờ, người thứ nhất đi được quãng đường là: 

s1 = v1 x t = 18 x 1/3 = 6(km) 

Khi đó người thứ hai đi được quãng đường là: 

s2 = v2 x t = 15 x 1/3 = 5(km) 

Sau thời gian 20 phút, khoảng cách hai người là: 

s = s1 - s2 = 6 - 5 = 1(km)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

4

Được xác nhận