Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương M

17 tháng 11 2022 13:53

câu hỏi

Giúp em vs ạ: Cho đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp có R1 =15,tối đa 1,2A ,R2=10 tối đa 2A . tính Uab

Giúp em vs ạ:

Cho đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp có R1 =15,tối đa 1,2A ,R2=10 tối đa 2A . tính Uab

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 11 2022 14:05

Được xác nhận

Xin chào em Dương M, Đáp án cho câu hỏi của em là: 38 Bài giải chi tiết: U1= R1.I1 = 15.1,2 = 18 (V) U2 = R2.I2 = 10.2 = 20 (V) Vì R1 nt R2 => U tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch khi mắc song song là U = U1+U2 = 38V Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong các hồ nước vào mùa đông ở các xứ lạnh, lớp nước ở 4°C là nặng nhất. Tại sao 4°C lại nặng nhất

24

Lihat jawaban (2)