Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái V

28 tháng 11 2022 16:08

câu hỏi

Giúp em vs ạ

Giúp em vs ạ

alt

12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Thái V,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 1/6 hay x = -2/3<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Căn bậc hai<br>Bài giải chi tiết:<br>(4x+1)^2 = 25/9</p><p>&lt;=&gt; 4x + 1 = 5/3 hay 4x+1 = -5/3</p><p>&lt;=&gt; x = 1/6 hay x = -2/3<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 1/6 hay x = -2/3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thái V, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 1/6 hay x = -2/3

Đây là một bài tập thuộc Chương Căn bậc hai
Bài giải chi tiết:
(4x+1)^2 = 25/9

<=> 4x + 1 = 5/3 hay 4x+1 = -5/3

<=> x = 1/6 hay x = -2/3
Kết luận: đáp án chính xác là x = 1/6 hay x = -2/3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Havi T

29 tháng 11 2022 15:48

<p><u>Câu trả lời:</u></p><p><i>x</i>=0,16666666666666669,-0,6666666666666667</p>

Câu trả lời:

x=0,16666666666666669,-0,6666666666666667

Thái V

29 tháng 11 2022 16:09

có thể trả lời cụ thể giúp em đc ko ạ

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Trần Q

02 tháng 12 2022 12:28

<p>X=0,1666666666666666666</p>

X=0,1666666666666666666

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a) Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 480 ! a và 600 : a.

1

Được xác nhận

một người mua sáu Quyển sách cùng loại vì được giảm giá 10% giá bìa nên chỉ phải trả 218700₫ hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu

4

Lihat jawaban (1)