Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

08 tháng 10 2022 06:43

câu hỏi

giúp em vs ạ

giúp em vs ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 15:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Bài Vị trí tương đối của điểm, đường thẳng, đường tròn với đường tròn .</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>Ta có :</p><p>OA=√[(2-0)<sup>2</sup>+(1-0)<sup>2</sup>]=√5</p><p>OB=√[(-4-0)<sup>2</sup>+(2-0)<sup>2</sup>]=2√5</p><p>OA = √5 &lt; R ⇒ điểm A nằm trong đường tròn</p><p>OB = 2√5 &gt; R ⇒ điểm B nằm ngoài đường tròn</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập thuộc Bài Vị trí tương đối của điểm, đường thẳng, đường tròn với đường tròn .

Bài giải chi tiết : 

Ta có :

OA=√[(2-0)2+(1-0)2]=√5

OB=√[(-4-0)2+(2-0)2]=2√5

OA = √5 < R ⇒ điểm A nằm trong đường tròn

OB = 2√5 > R ⇒ điểm B nằm ngoài đường tròn

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận