Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

08 tháng 10 2022 06:41

câu hỏi

giúp em vs ạ

giúp em vs ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 07:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Tứ giác nội tiếp</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Xét hình thang cân ABCD với đáy AB và CD có: góc C = góc D</p><p>Mà góc A và góc D là hai góc kề cạnh bên AD nên góc A + góc D=180°</p><p>⇒góc A + góc C=180°</p><p>Mà góc A và góc C đối nhau nên tứ giác ABCD nội tiếp</p><p>Vậy bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Tứ giác nội tiếp

Lời giải chi tiết như sau:

Xét hình thang cân ABCD với đáy AB và CD có: góc C = góc D

Mà góc A và góc D là hai góc kề cạnh bên AD nên góc A + góc D=180°

⇒góc A + góc C=180°

Mà góc A và góc C đối nhau nên tứ giác ABCD nội tiếp

Vậy bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận