Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran G

03 tháng 10 2022 04:41

câu hỏi

giúp em vs ạ

alt
alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 15:47

Được xác nhận

<p>Chào em Tran G,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc anh văn</p><p>Đáp án cho câu&nbsp;</p><p>1.B. cow</p><p>2.B. chore</p><p>3.D. live</p><p>4.B. cousin</p><p>5.A. ask</p><p>6.C. personnel</p><p>7.A. accordance</p><p>8.D. situation</p><p>9.B. machine</p><p>10.B. judgment</p><p>11.C. Had it begun</p><p>12.A. had never seen</p><p>13.B. affected</p><p>14. C. affection</p><p>15. C. cheating</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Tran G, 

Đây là câu hỏi thuộc anh văn

Đáp án cho câu 

1.B. cow

2.B. chore

3.D. live

4.B. cousin

5.A. ask

6.C. personnel

7.A. accordance

8.D. situation

9.B. machine

10.B. judgment

11.C. Had it begun

12.A. had never seen

13.B. affected

14. C. affection

15. C. cheating

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận