Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

23 tháng 10 2022 15:23

câu hỏi

giúp em vs ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 15:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đào T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) √(x–4)+√(8–x) có nghĩa khi&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x–4≥0 và 8–x≥0</p><p>⇔x≥4 và x≤8&nbsp;</p><p>⇔4≤x≤8</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Đào T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) √(x–4)+√(8–x) có nghĩa khi 

     x–4≥0 và 8–x≥0

⇔x≥4 và x≤8 

⇔4≤x≤8

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)