Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

01 tháng 11 2022 07:40

câu hỏi

Giúp em vs ạ

Giúp em vs ạ

 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 14:23

Được xác nhận

cos 2x = -1 Hoặc cos x/2 + sin x/2 = 1 <=> giải cos 2x Hoặc √2 sin(x/2 + π/4) = 1 <=> x = π/2 + kπ Giải tương tự cho pt sin(x/2 + π/4) = 1/√2

Nguyễn L

06 tháng 11 2022 01:07

dạ em cảm ơn ạ,em hiểu rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

13

Được xác nhận