Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm_TEAM_ALONE T

06 tháng 1 2021 14:59

câu hỏi

Giúp em viết cấu trúc của thì Quá khứ hoàn thành với ạ .Em cảm ơn


30

2


H. Phạm

07 tháng 1 2021 08:15

Chào em, cô sẽ giúp em các cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành nhé! - Thể khẳng định: S + had + Ved/past participle.. - Thể phủ định: S + hadn’t + Ved/past participle.. - Thể nghi vấn: WH-questions + had + S + Ved/past participle..? Had + S + Ved/past participle..? + Cách trả lời: Yes, S + had. No, S + hadn’t.

Tâm_TEAM_ALONE T

07 tháng 1 2021 14:45

Cảm ơn cô ạ !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có thật là nó có thể giúp mình học tốt hơn ko

0

Lihat jawaban (1)