Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

28 tháng 10 2022 01:45

câu hỏi

Giúp em với

Giúp em với

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 01:49

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: 2^3.5^2+2018^0-(2019-2017)^3 =8.25+1-2^3 =201-8 =193 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

NThy N

28 tháng 10 2022 01:52

Cảm ơn cô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận