Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

25 tháng 10 2022 14:37

câu hỏi

giúp em với

alt

100

5

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) 147/252=(147:21)/(252:21)=7/12<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc
Bài giải chi tiết:

a) 147/252=(147:21)/(252:21)=7/12
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

Royal G

01 tháng 11 2022 06:56

thanks

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:42

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: a) 147/252=7/12 b) 765/900=17/20 c) 3^2.2^4/8.3^6=2/3^4=2/81 d) 84.45/49.54 =12.7.9.5/7.7.9.6 =2.5/7 =10/7 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:49

Được xác nhận

<p>Xin chào <strong>Bùi T</strong></p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 7</p><p>Lời giải chi tiết:&nbsp;<br>a) 147/252= 147:3/252:3=49/84=49:7/84:7=7/12<br>b) 765/900= 765:9/900:9 =85/100=85:5/100:5=17/20</p><p>c) 3<sup>2</sup>.2<sup>4</sup>/8.3<sup>6</sup>=2<sup>4</sup>/2<sup>3</sup>.3<sup>2</sup>/3<sup>6</sup>=2<sup>4-3</sup>.3<sup>2-6</sup>=2/3<sup>4</sup>=2/81</p><p>d) 84.45/49.54= 84/49.45/54= (84:7)/(49:7).(45:9)/(54:9)=12/7.5/6=10/7</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Bùi T

Đây là câu hỏi thuộc toán 7

Lời giải chi tiết: 
a) 147/252= 147:3/252:3=49/84=49:7/84:7=7/12
b) 765/900= 765:9/900:9 =85/100=85:5/100:5=17/20

c) 32.24/8.36=24/23.32/36=24-3.32-6=2/34=2/81

d) 84.45/49.54= 84/49.45/54= (84:7)/(49:7).(45:9)/(54:9)=12/7.5/6=10/7

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Trần T

28 tháng 10 2022 13:11

ko biết

Xuyen T

28 tháng 10 2022 13:44

3^2.3^4/8^3.3^6=

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận