Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

29 tháng 10 2022 13:30

câu hỏi

giúp em với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:09

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyen T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) Số nhóm chia được là ước chung lớn nhất của 42 và 70</p><p>42=2.3.7</p><p>70=2.5.7</p><p>UCLN(42;70)=2.7=14</p><p>Vậy số nhóm là 14</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyen T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

a) Số nhóm chia được là ước chung lớn nhất của 42 và 70

42=2.3.7

70=2.5.7

UCLN(42;70)=2.7=14

Vậy số nhóm là 14

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận