Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

28 tháng 10 2022 04:01

câu hỏi

giúp em với

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 04:04

Được xác nhận

Xin chào em Nguyen T Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2 Câu trả lời chi tiết như sau: a) số nguyên tố là: 37; 47;67 Hợp số là: 57 b) 112=2⁴.7 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5,4×x=5,4

6

Được xác nhận