Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

25 tháng 10 2022 13:48

câu hỏi

giúp em với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 13:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thiết H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) 90 và 126&nbsp;</p><p>90 = 2 . 3<sup>2</sup> . 5</p><p>126 = 2 . 3<sup>2</sup> . 7 ; ƯCLN(90, 126) = 2 . 3<sup>2</sup> = 18</p><p>ƯC(90, 126) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 }.</p><p>b) 220; 240; 300</p><p>ƯCLN(220;240;300)=20</p><p>Suy ra: Ư(220;240;300)=Ư(20)={1;2;4;5;10;20}</p><p>c) 168; 120; 144</p><p>ƯCLN(168;120;144)=24</p><p>Suy ra: Ư(168;120;144)=Ư(24)={1;2;3;4;6;8;12;24}<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thiết H,
Đây là một bài thuộc Toán 7. 
Bài giải chi tiết:

a) 90 và 126 

90 = 2 . 32 . 5

126 = 2 . 32 . 7 ; ƯCLN(90, 126) = 2 . 32 = 18

ƯC(90, 126) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 }.

b) 220; 240; 300

ƯCLN(220;240;300)=20

Suy ra: Ư(220;240;300)=Ư(20)={1;2;4;5;10;20}

c) 168; 120; 144

ƯCLN(168;120;144)=24

Suy ra: Ư(168;120;144)=Ư(24)={1;2;3;4;6;8;12;24}
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại góc A và góc B &gt; góc C. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia BH lấy điểm D sao cho H là trung điểm của BD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. K là hình chiếu của C trên đường thẳng AD. Hãy: a) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC b) So sánh AB và AD, AD và AC c) Chứng minh rằng DE = DK

9

Lihat jawaban (1)