Square root
VBT
Calculator
magnet

Tận T

26 tháng 10 2022 14:37

câu hỏi

giúp em với

alt

8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 14:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tận T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>4/5–x=3/2</p><p>x=4/5–3/2</p><p>x= –7/10</p><p>Vậy x= –7/10</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tận T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

4/5–x=3/2

x=4/5–3/2

x= –7/10

Vậy x= –7/10

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Đỗ T

26 tháng 10 2022 15:25

<p>x = 4/5 - 3/2</p><p>x = 8/10 - 15/10</p><p>x = -7/10</p>

x = 4/5 - 3/2

x = 8/10 - 15/10

x = -7/10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Hàm số y=x^(3)+2ax^(2)+4bx−2018,(a,b∈R) đạt cực trị tại x=−1. Khi đó hiệu a−b là (A). −1. (B). 4/3. (c). 3/4. (D). −3/4.

7

Được xác nhận