Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh H

08 tháng 9 2022 14:10

câu hỏi

giúp em với nhé thanks

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 14:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Quỳnh H,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương số hữu tỉ<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Các số biểu diễn -0.625</p><p>5/-8 ; 20/-32; -10/16; -25/40&nbsp;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p><br>&nbsp;</p>

Xin chào em Quỳnh H, 
Đây là một bài tập thuộc Chương số hữu tỉ
Bài giải chi tiết:

Các số biểu diễn -0.625

5/-8 ; 20/-32; -10/16; -25/40 
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận