Square root
VBT
Calculator
magnet

Trinh N

11 tháng 10 2022 10:16

câu hỏi

giúp em với mai em có bài kiểu tra nhưng không biết làm thì quá khứ đơn ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 12:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trinh N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu bị động.</p><p>&nbsp;Bài giải chi tiết:</p><p><strong>1. A horseshoe was worn by Mrs. Nga.</strong></p><p><strong>2. Flowers were carried by Tom.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trinh N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu bị động.

 Bài giải chi tiết:

1. A horseshoe was worn by Mrs. Nga.

2. Flowers were carried by Tom.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

committed/he/ a/ criminal/was/a/crime/he/so

7

Được xác nhận