Square root
VBT
Calculator
magnet

Heej M

30 tháng 9 2022 13:25

câu hỏi

giúp em với em cần gấp ạ T-T

giúp em với em cần gấp ạ T-T

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 9 2022 14:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Heej M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài tìm lỗi sai</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Lỗi sai là: C: so that</p><p>Sửa lại: because (Chiếu Kim Sơn được sử dụng rộng rãi ở miền Bắc Việt Nam <strong>bởi vì</strong> nó rất mát để nằm ngủ.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Heej M

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài tìm lỗi sai

Lời giải chi tiết như sau:

Lỗi sai là: C: so that

Sửa lại: because (Chiếu Kim Sơn được sử dụng rộng rãi ở miền Bắc Việt Nam bởi vì nó rất mát để nằm ngủ.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

If the bike didn’t break down, I would ride it. Were ………………………………………………………….

13

Được xác nhận