Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

24 tháng 12 2022 08:27

câu hỏi

giúp em với ạ, em cần gấp lắm rồi ạ

giúp em với ạ, em cần gấp lắm rồi ạ 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 04:22

Được xác nhận

Chào em Ẩn D, Bài này thuộc phần dao động và tần số âm thanh. Bài giải chi tiết: Tần số của từng vật: fA = 150/10 = 15 Hz fB = 270/30 = 9 Hz fC = 1350/15= 90 Hz fD = 4590/60 = 76.5 Hz Sắp xếp các âm thanh từ bổng đến trầm: C, D, A, B (xếp từ tần số cao nhất giảm dần.) Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính chất của gương cầu lồi là gì?

33