Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

29 tháng 10 2022 05:48

câu hỏi

giúp em với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:57

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Thảo P</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 10, Chương 2 - Hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>b<sup>2</sup>=a<sup>2</sup> + c<sup>2</sup> -2ac.cosB</p><p>=8<sup>2</sup>+12<sup>2</sup>-2.8.12cos48=79,5</p><p>cosA=(a<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>-b<sup>2</sup>)/2ac=(8<sup>2</sup>+12<sup>2</sup>-79,5)/(2.8.12)= 0,67</p><p>=&gt;A=48°</p><p>=&gt; ĐÁP ÁN D.45</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Thảo P

Đây là một bài tập thuộc môn toán 10, Chương 2 - Hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác 

Lời giải chi tiết:

b2=a2 + c2 -2ac.cosB

=82+122-2.8.12cos48=79,5

cosA=(a2+c2-b2)/2ac=(82+122-79,5)/(2.8.12)= 0,67

=>A=48°

=> ĐÁP ÁN D.45

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)