Square root
VBT
Calculator
magnet

Bình T

22 tháng 12 2022 14:50

câu hỏi

GIÚP EM VỚI Ạ!

GIÚP EM VỚI Ạ!

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 07:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bình T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta thấy (MNP) ∩ (SAC) = P</p><p>mà MN //AC (M,N lần lượt là trung điểm của AB, BC)</p><p>=&gt; Giao tuyến của (MNP) và (SAC) là đường thẳng qua P và song song AC =&gt; đi qua trung điểm SC</p><p>=&gt; (PMN) ∩ SC = Q (Qlà trung điểm SC)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Bình T, 
Bài giải chi tiết:
Ta thấy (MNP) ∩ (SAC) = P

mà MN //AC (M,N lần lượt là trung điểm của AB, BC)

=> Giao tuyến của (MNP) và (SAC) là đường thẳng qua P và song song AC => đi qua trung điểm SC

=> (PMN) ∩ SC = Q (Qlà trung điểm SC)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận