Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

01 tháng 12 2022 12:16

câu hỏi

Giúp em với ạ

Giúp em với ạ 

alt

8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 12 2022 11:40

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nguyễn N</strong> ,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên hàm<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm&nbsp;</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn N
Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên hàm
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm 


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt

Như Q

01 tháng 12 2022 15:08

<p>763929ínin</p>

763929ínin

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận