Square root
VBT
Calculator
magnet

Cẩm L

11 tháng 11 2022 12:38

câu hỏi

Giúp em với ạ

Giúp em với ạ

alt

22

3

Được xác nhận

Nguyễn H

11 tháng 11 2022 12:58

Được xác nhận

<p>Đây nha</p>

Đây nha

alt

Thu G

12 tháng 11 2022 04:40

<p>R nhe</p><p>&nbsp;</p>

R nhe

 

alt

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 13:12

Xin chào em Cẩm L, Đáp án cho câu hỏi của em là: x ∈ {±2, ±√5} Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận