Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

29 tháng 9 2022 07:35

câu hỏi

Giúp em với ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 9 2022 03:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Amin - Amino axit - Protein</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Chọn A.</p><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T, 

Đây là bài tập thuộc Chương Amin - Amino axit - Protein

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Chọn A.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 187. Chỉ ra phương trình hóa học của phản ứng sản xuất clo trong công nghiệp :

2

Được xác nhận