Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

25 tháng 10 2022 11:01

câu hỏi

giúp em với 😭

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 11:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lê T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>(-317+64)-(-317+64-21)</p><p>=(-317+64)-(-317+64)+21</p><p>=0+21</p><p>=21<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lê T,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

(-317+64)-(-317+64-21)

=(-317+64)-(-317+64)+21

=0+21

=21
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)