Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

22 tháng 12 2022 08:52

câu hỏi

Giúp em với ạ

Giúp em với ạ 

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 10:56

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần logarit Bài giải chi tiết: Ta có:Đk: x>3 log2(x^2 -4x+3) = 3 <=> x^2 -4x +3 = 8 => x =5 nhận và x=-1 loại Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận