Square root
VBT
Calculator
magnet

Loan P

08 tháng 1 2023 01:24

câu hỏi

Giúp em với ạ

Giúp em với ạ

alt
alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:02

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần phép chia Bài giải chi tiết: Ta có: a) -8/1 = -8 b) -2020=-2020/1 c) -12/44 = 3/-11 d) 25/-45 = -35/63 3a) -15/20 = -3/4 b) 65/-39 = -5/3 c) -450/540 = -5/6 d) -1515/2020 = -3/4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận