Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh Đ

24 tháng 8 2022 14:12

câu hỏi

giúp em với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 11:42

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 6 Bài giải chi tiết: a) góc DCF, góc DCE, góc FCx, góc ECF, góc ECx, góc DCx. b) góc FCx = góc DCx - góc DCF =180 độ - 90 độ =90 độ góc ECx = góc DCx - góc DCE =180 độ - 45 độ = 145 độ Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|>1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận