Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

08 tháng 11 2022 13:52

câu hỏi

giúp em với ạ :((

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 14:09

Được xác nhận

7. a) MSC = 756 5/21 = 180/756 3/28 = 81/756 45/108 = 315/756 Do đó 5/21 > 45/108 > 3/28 b) MSC = 1820 4/35 = 208/1820 1/28 = 65/1820 39/260 = 273/1820 Do đó: 39/260 > 4/35 > 1/28

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận