Square root
VBT
Calculator
magnet

Liễu N

04 tháng 10 2022 14:42

câu hỏi

giúp em với ạ😭

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Liễu N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p><strong>a) </strong>153–265:53+19.(47–121:11)</p><p>&nbsp; =153–5+19.(47–11)</p><p>&nbsp; =153–5+19.36</p><p>&nbsp; =148+684</p><p>&nbsp; =832</p><p>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p>

Xin chào em Liễu N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

a) 153–265:53+19.(47–121:11)

  =153–5+19.(47–11)

  =153–5+19.36

  =148+684

  =832

Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận