Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

25 tháng 10 2022 03:53

câu hỏi

giúp em với🥲

alt
alt

6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 03:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>10/ x<sup>2</sup>–y<sup>2</sup>–5x+5y</p><p>&nbsp; &nbsp; =(x<sup>2</sup>–y<sup>2</sup>)–(5x–5y)</p><p>&nbsp; &nbsp; =(x–y)(x+y)–5(x–y)</p><p>&nbsp; &nbsp; =(x–y).(x+y–5)</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

10/ x2–y2–5x+5y

    =(x2–y2)–(5x–5y)

    =(x–y)(x+y)–5(x–y)

    =(x–y).(x+y–5)

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 03:57

Được xác nhận

<p>Xin chào Vy V</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>x<sup>2</sup>-y<sup>2</sup>-5x+5y</p><p>= (x-y)(x+y)-5(x-y)</p><p>=(x-y)(x+y-5)</p><p><strong>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</strong></p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Vy V

Đây là câu hỏi thuộc toán 8

Lời giải chi tiết:

x2-y2-5x+5y

= (x-y)(x+y)-5(x-y)

=(x-y)(x+y-5)

Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận