Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng D

14 tháng 12 2022 03:15

câu hỏi

Giúp em với ạ!

Giúp em với ạ!

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

14 tháng 12 2022 13:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoàng D,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: C(0,0,1)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hoàng D, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: C(0,0,1)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận