Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

29 tháng 9 2022 07:34

câu hỏi

Giúp em với ạ

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

29 tháng 9 2022 12:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Amin - Amino axit - Protein, bài Amino axit<br>Bài giải chi tiết:Công thức tổng quát của các amin no, đơn chức mạch hở là C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub>N(chọn B)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Amin - Amino axit - Protein, bài Amino axit
Bài giải chi tiết:Công thức tổng quát của các amin no, đơn chức mạch hở là CnH2n+1N(chọn B)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24: Trộn 150 ml dd gồm Ba(OH) 2 và KOH có pH = 12 với 350 ml dd gồm HNO 3 0,02M và H 2 SO 4 0,01M. Tính pH của dung dịch thu được?

9

Được xác nhận