Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

13 tháng 12 2022 14:43

câu hỏi

Giúp em với ạ

Giúp em với ạ

alt

16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

14 tháng 12 2022 15:30

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn N, Đáp án cho câu hỏi của em là: - 3 Bài giải chi tiết: -15/14 : 17/23 - 15/14:17/11 - 6/7 = -15/14 . 23/17 - 15/14.11/17 - 6/7 = -15/14.(23/17 + 11/17) -6/7 = (-15/14) . 2 - 6/7 = -15/7 - 6/7 = -21/7 = -3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Tịch N

13 tháng 12 2022 14:48

<p>kết quả bằng -3</p>

kết quả bằng -3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận