Square root
VBT
Calculator
magnet

Diee D

03 tháng 10 2022 14:38

câu hỏi

giúp em với ạ

alt

2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 14:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Phương trình</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;(4x–1)<sup>2</sup>–(x+7)<sup>2</sup>=0</p><p>⇔(4x–1+x+7)(4x–1–x–7)=0</p><p>⇔(5x+6)(3x–8)=0</p><p>⇔5x+6=0 hoặc 3x–8=0</p><p>⇔x=–6/5 hoặc x=8/3</p><p>Vậy x=–6/5 hoặc x=8/3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Phương trình

Lời giải chi tiết như sau:

     (4x–1)2–(x+7)2=0

⇔(4x–1+x+7)(4x–1–x–7)=0

⇔(5x+6)(3x–8)=0

⇔5x+6=0 hoặc 3x–8=0

⇔x=–6/5 hoặc x=8/3

Vậy x=–6/5 hoặc x=8/3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Mfkdjwadskdasj M

03 tháng 10 2022 14:55

<p>no</p><p>&nbsp;</p>

no

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận