Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết M

18 tháng 12 2022 12:52

câu hỏi

Giúp em với ạ

Giúp em với ạ

 

alt

49

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 12:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tuyết M,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>24.82 + 24.18 - 100 = 24. (82 + 18) - 100 = 24 . 100 - 100 = (24 - 1).100</p><p>= 23 .100 = 2300</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Tuyết M, 
Bài giải chi tiết:
24.82 + 24.18 - 100 = 24. (82 + 18) - 100 = 24 . 100 - 100 = (24 - 1).100

= 23 .100 = 2300


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Minh H

21 tháng 12 2022 14:02

cô chỉ em với ạ

Vinh V

20 tháng 12 2022 14:02

<p>2300</p><p>&nbsp;</p>

2300

 

Kiều N

21 tháng 12 2022 06:33

<p>Kết quả 2300</p>

Kết quả 2300

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận