Square root
VBT
Calculator
magnet

Liễu T

20 tháng 10 2022 14:47

câu hỏi

giúp em với ạ !

alt

22

3


Kh K

20 tháng 10 2022 15:17

<ul><li>Điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB vì AB=6cm mà M cách A,B LÀ 3cm</li><li>Điểm B không là trung điểm của đoạn thẳng AC Vì AC là 13 cm mà B cách đoạn A là 6cm, còn cách điểm C là 7 cm Nên ko trung điểm</li></ul>

  • Điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB vì AB=6cm mà M cách A,B LÀ 3cm
  • Điểm B không là trung điểm của đoạn thẳng AC Vì AC là 13 cm mà B cách đoạn A là 6cm, còn cách điểm C là 7 cm Nên ko trung điểm

Thu H

21 tháng 10 2022 23:15

a đúng

Thu H

21 tháng 10 2022 23:15

b sai

Duck G

22 tháng 10 2022 11:08

Cả hai đúng

Sam S

25 tháng 10 2022 14:10

a có b không

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)