Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

04 tháng 11 2022 07:37

câu hỏi

giúp em với 🙏🙏🙏

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 12:29

Được xác nhận

Xin chào em Nguyen T Đây là một bài tập thuộc Bài Bội chung, Bội chung nhỏ nhất Bài giải chi tiết: Ta có 27=3^3 36=2^2.3^2 Bội chung của 27 và 36 là 108;216;324;432;.... Để thỏa mãn yêu cầu đề bài; số học sinh đi tham quan là: 432 + 11 = 443 học sinh Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận