Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

18 tháng 9 2022 13:39

câu hỏi

giúp em với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 12:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vũ B,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu với từ nối "whereas".</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- "whereas" có nghĩa là trong khi, ngược lại, tuy nhiên, xét lại.</p><p>- Đáp án: The politician is concerned with successful elections, <strong>whereas</strong> the statesman is interested in the future of his people.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vũ B,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu với từ nối "whereas".

Bài giải chi tiết:

- "whereas" có nghĩa là trong khi, ngược lại, tuy nhiên, xét lại.

- Đáp án: The politician is concerned with successful elections, whereas the statesman is interested in the future of his people.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

" What's your name?".the teacher asked —&gt; the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —&gt; Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —&gt; Tim asked me " What are you doing now?" —&gt; She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —&gt; She asked the boy

8

Được xác nhận