Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

26 tháng 10 2022 04:40

câu hỏi

giúp em với ạ 🥺

alt

13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 06:33

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 Bài giải chi tiết: - Đơn chất: H2,P,O3,Cl2,N2 - Hợp chất: MgO,H2SO4,Ca(NO3)2,CH4,NaOH,HCl Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Trung hòa 100ml dung dịch NaOH 1M bằng V ml dung dịch HCI 1M. a) Viết phương trình phản ứng ? b) Tính V ? c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng ?

2