Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

25 tháng 10 2022 12:17

câu hỏi

Giúp em với 47(15x-15)=0 105(17x-34)=0 (x+2)-2=0


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 12:32

Được xác nhận

Xin chào em NThy N Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận