Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

14 tháng 10 2022 02:34

câu hỏi

giúp em trả lời những câu hỏi

alt

16

1

Được xác nhận

P. Toàn

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 03:26

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Hùng N,&nbsp;</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết các câu em đã hỏi như sau:.&nbsp;</strong></p><p><strong>Dữ liệu trong bảng được làm lại như hình vẽ sau</strong></p><p>1. Theo như dữ liệu chi tiết trong hình ảnh thì ta có công thức tính cho cột chức vụ như sau:</p><p>Áp dụng hàm vlookup và hàm right để lấy kết quả từ bảng đơn vị</p><p>Theo hình vẽ, ta có bảng đơn vị nằm trong phạm vi vùng A23 đến B26)</p><p>Tại ô D6:&nbsp;</p><p><strong>=vlookup(right($A6,2),$A$24:$B$27,2,0)</strong></p><p><strong>Kéo công thức từ ô D6 xuống D19 ta có kết quả như hình</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tương tự, ta dùng hàm hlookup và mid để điền dữ liệu vào cột Đơn vị</p><p>Tại ô E6:</p><p>=<strong>hlookup(mid($A6,3,1),$A$30:$F$33,2,0)</strong></p><p><strong>Kéo công thức từ ô E6 xuống E19 ta có kết quả như hình</strong></p><p>&nbsp;</p><ol><li>Tính PCCV như sau:</li></ol><p>&nbsp;</p><p>Tại ô H6:</p><p><strong>=hlookup(mid($A6,3,1),$A$30:$F$33,3,0)</strong></p><p><strong>Kéo công thức từ ô H6 xuống H19 ta có kết quả như hình</strong></p><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Tính PC thâm niên như sau:</strong></li></ol><p>Tại ô I6:</p><p><strong>Tính năm thâm niên như sau</strong></p><p>=($I$I4-$C6)/365</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Xét với điều kiện trích ra từ bảng phụ cấp thâm niên</strong></p><p>Theo hình vẽ, ta có bảng phụ cấp thâm niên nằm trong phạm vi vùng H30 đến J36)</p><p>Vậy nên tại ô I6, ta sẽ tính được phụ cấp thâm niên theo công thức sau:</p><p>=VLOOKUP(($I$4-$C6)/365,$I$31:$J$36,2,1)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Hùng N, 

Bài giải chi tiết các câu em đã hỏi như sau:. 

Dữ liệu trong bảng được làm lại như hình vẽ sau

1. Theo như dữ liệu chi tiết trong hình ảnh thì ta có công thức tính cho cột chức vụ như sau:

Áp dụng hàm vlookup và hàm right để lấy kết quả từ bảng đơn vị

Theo hình vẽ, ta có bảng đơn vị nằm trong phạm vi vùng A23 đến B26)

Tại ô D6: 

=vlookup(right($A6,2),$A$24:$B$27,2,0)

Kéo công thức từ ô D6 xuống D19 ta có kết quả như hình

 

Tương tự, ta dùng hàm hlookup và mid để điền dữ liệu vào cột Đơn vị

Tại ô E6:

=hlookup(mid($A6,3,1),$A$30:$F$33,2,0)

Kéo công thức từ ô E6 xuống E19 ta có kết quả như hình

 

  1. Tính PCCV như sau:

 

Tại ô H6:

=hlookup(mid($A6,3,1),$A$30:$F$33,3,0)

Kéo công thức từ ô H6 xuống H19 ta có kết quả như hình

 

  1. Tính PC thâm niên như sau:

Tại ô I6:

Tính năm thâm niên như sau

=($I$I4-$C6)/365

 

Xét với điều kiện trích ra từ bảng phụ cấp thâm niên

Theo hình vẽ, ta có bảng phụ cấp thâm niên nằm trong phạm vi vùng H30 đến J36)

Vậy nên tại ô I6, ta sẽ tính được phụ cấp thâm niên theo công thức sau:

=VLOOKUP(($I$4-$C6)/365,$I$31:$J$36,2,1)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: e) {,(,2x+3y=5,),,(,5x−4y=1,),

2

Được xác nhận